رادیولوژی

مهر ۲۵, ۱۳۹۶
اسکن موگا چیست

اسکن موگا چیست؟

اسکن موگا یا MUGA :
مهر ۲۲, ۱۳۹۶

تشخیص سرطان کولورکتال با تصویربرداری

منظور از تصویربرداری یا غربالگری سرطان کولورکتال چه می باشد؟
مهر ۱۹, ۱۳۹۶
تشخیص آبسه دندان با رادیولوژی

تشخیص آبسه دندان با رادیولوژی

آیا می توان با رادیولوژی ، آبسه دندان را تشخیص داد؟
مهر ۱۵, ۱۳۹۶
عکسبرداری تشخیصی قبل از ایمپلنت دندان

عکسبرداری از ضرورت های ایمپلنت دندان

عکسبرداری تشخیصی یک امر ضروری برای ایمپلنت دندان
تماس باما
آدرس