عکسبرداری رنگی به چه صورت انجام می شود؟

شاخصه های دیگر سونوگرافی چیست؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۵
تصویربرداری هسته ای چیست؟
آذر ۲۹, ۱۳۹۵

عکسبرداری رنگی به چه صورت انجام می شود؟

عسکبرداری رنگی چیست؟

عکسبرداری ها و یا تصویربرداری های پزشکی که انجام می شود، در واقع از مهمترین بررسی های پاراکلینکی هستند که به تشخیص بیماری توسط پزشک کمک می کنند. این تصویربرداری ها به صورت های گوناگون انجام می گیرد. اولین تصویربرداری هایی که انجام می شده، با استفاده از رادیوگرافی ساده بوده است. به اینصورت که تصویر حاصله روی فیلمی ظاهر می شده و مانند فیلم های سیاه و سفید قدیمی بوده و رنگی نبوده است. البته بیشترین استفاده ای هم که داشته دیدن استخوان ها بوده است.

اما در رابطه با رادیوگرافی مکمل یا عکسبرداری رنگی، پزشک متخصص رادیولوژی ماده خاصی را به بدن تزریق می کند و یا به بیمار می دهد و به صورت خوراکی می باشد. این ماده را اصطلاحا رنگ می گویند. رنگی که به بیمار می دهند، از ماده ای ساخته شده که اشعه ایکس از آن عبور نمی کند.

معمول ترین روش های عکسبرداری رنگی هم که در ارتوپدی استفاده می شود عبارت است از :

آنژیگرافی، ونوگرافی، میلوگرافی، آرتروگرافی

عکسبرداری رنگی

هر کدام از این روش ها به چه صورتی انجام می شوند ؟

آنژیوگرافی :

در این روش ماده خاصی را به دورن شریانی که قصد دارند از آن عکسبرداری کنند تزریق می کنند. این ماده مانع از عبور اشعه ایکس می شود و باعث می شود خون هم مانع عبور اشعه شود. از این روش می توان برای مشاهده پارگی شریان ها، انسداد شریانی، گشاد شدن غیر عادی رگ ها و دیگر مشکلات عروقی استفاده کرد.

ونوگرافی :

ابتدا مایع خاصی به رگ ها یا سیاهرگی که قرار است تصویر برداری شود تزریق می شود. از چنین روشی برای تشخیص لخته شدن خون در وریدهای عمقی استفاده می شود. تقریبا جای خود را نیز به سونوگرافی داپلر داده است.

میلوگرافی :

ماده خاصی ابتدا به درون کانال نخاعی تزریق می شود. باعث می شود که فضای اطراف نخاع هم مانع عبور اشعه شوند و در نتیجه سایه نخاع و ریشه های عصبی روی فیلم دیده شود. از چنین روشی برای تشخیص فشار دیسک بر نخاع و ریشه های عصبی استفاده می شود. البته چنین روشی جای خود را امروزه به MRI داده است.

آرتروگرافی :

ماده خاصی به همراه هوا به درون مفصل زده می شود. معمولا هم به زانو یا شانه تزریق می شود. باعث می شود فضای داخل مفصل مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه منیسک در زانو و یا تاندون روتاتور کاف در شانه بر روی فیلم دیده شود. بیشتر برای تشخیص آسیب های منیسک و رباط های صلیبی در زانو و پارگی روتاتور کاف در شانه استفاده می شود. باز هم این روش همانند قبلی جای خود را به MRI داده است.

تماس باما
آدرس