سونوگرافی نسوج سطحی ( تيروئيد – پستان – بيضه )

در سونوگرافي نسوج سطحي از پروبهاي با فرکانس بالاتر استفاده ميشود  که قدرت نفوذ در عمق کمتر و در مقابل رزولوشن بالاتر دارند .

برخي از مشکلات تيروئيد نظير کم کاري يا پرکاري توسط ازمايش خون مشخص ميشوند .

سونوگرافي تيروئيد ميتواند براي غربالگري ( چک اپ ) و تشخيص گره هاي تيروئيد  يا ندول ها ( nodules ) استفاده ميگردد

ندولها ممکن است حاوي مايع باشند ( cystic  ) يا حالت توده توپر ( solid ) داشته باشند  و يا مجموعه اي از هردو باشد .

ندولها توسط پارامترهاي خاصي در سونوگرافي ارزش گذاري ميشوند ( سيستم TIRAD ) و نهايتا در صورتي که اندازه و مشخصات سونوگرافيک خاصي را دارا باشند ممکن است نياز به نمونه برداري داشته باشند ( FNA  )

سونوگرافي پستان ميتواند براي غربالگري ( چک اپ ) و نيز براي تشخيص توده هاي پستاني استفاده گردد . اين توده ها ممکن است حاوي مايع باشند ( cyst ) يا حالت توده  توپر داشته باشند ( solid ) و يا مجموعه اي از هردو باشد .

زماني که توده اي در پستان لمس ميشود معمولا اولين قدم براي بررسي آن سونوگرافي است. بر اساس انچه در سونوگرافي ديده ميشد و نيز سن بيمار، سوابق و علايم ، تصميم گيري ميشود که قدم بعدي چگونه باشد .

توده هاي خوش خيم پستان ( چه از نوع  cyst و چه از نوع solid ) بسيار شايع هستند و در سنين پايين نيز ميتوانند مشاهده شوند .

بسياري از انها نياز به نمونه برداري نداشته و فقط توسط سونوگرافي هاي سالانه کنترل ميگردند .

در حالتهاي ديگر ميتوان از ماموگرافي ، MRI و يا نمونه برداري براي تشخيص دقيقتر کمک گرفت .

روش مناسب بررسي پستان بستگي به سن ، سوابق و علايم بيمار دارد .

سونوگرافي بيضه ها  به علل مختلف ممکن است درخواست گردند .

  • درد بيضه ها از نظر وجود چرخش بيضه (  torsion ) ، التهاب ، عفونت بيضه يا  زائده کنار بيضه ( اپيديديم )
  • توده بيضه
  • ناباروري از نظر وجود واريس بيضه يا واريکوسل

ساير نسوج سطحي نيز به علل مختلف ميتوانند مورد بررسي سونوگرافي قرار گيرند ، نظير بررسي کشاله ران و ناف از نظر فتق ، بررسي نسوج مختلف از نظر التهاب ، توده ، ابسه ، تعيين ضخامت چربي جهت اعمال جراحي زيبايي شکم و … .

سونوگرافي نسوج سطحي معمولا نيازي به امادگي ندارند.

 

تماس باما
آدرس