سونوگرافی داپلر عروق

 

موارد استفاده از سونوگرافی داپلر عروق کدام است؟

از سونوگرافی داپلر جهت بررسی جریان خون در داخل رگها استفاده میشود. خونی که به دستگاه نزدیک میشود و خونی که از آن دور میشود به ترتیب با رنگهای قرمز و آبی در صفحه نمایشگر قابل دیدن است. از این روش برای بررسی و تشخیص و تنگیهای عروقی، جداسازی تودههای کمخون از پرخون، انسداد گرفتگی عروقی اندام در افراد سیگاری و ... استفاده میشود.

نکته

انجام این سونوگرافی در دوران بارداری بی خطر می‌باشد و تا کنون گزارش خاصی مبنی بر خطرناک بودن سونوگرافی داپلر در دوران بارداری منتشر نشده است. در طول دوران بارداری از فرد خواسته می‌شود تا به پشت خود دراز بکشد و یا بر روی پهلوی چپ خود بخوابد.

سونوگرافی داپلر عروق چیست؟

سونوگرافی داپلر عروق ، یک روش برای اندازه گیری جریان خون در شریان‌ها و عروق خونی می‌باشد. در طی این سونوگرافی، جریان خون غیرطبیعی درون رگ‌های بدن شناخته می‌شود و لخته شدن خون، گردش خون ضعیف و … را می‌توان تشخیص داد.

تکنولوژی داپلر عروق با نشان دادن مسیر عروق خونی و مشخصات این عروق و مشخصات و پارامترهای جریان خون در عروق ، استفاده وسیعی در نقاط مختلف بدن دارد ازجمله :

۱- تنگی های شریانی ( سرخرگی )

تنگی های شریانی ( سرخرگی ) که در جریان بیماریهای مختلف نظیر تصلب شرایین ( ارترواسکلروز ) و یا دیابت در نقاط مختلف بدن رخ میدهد نظیر
تنگی شریانی درعروق گردن شامل کاروتید و ورتبرال ( که میتواند منجر به سکته های مغزی و یا عدم تعادل گردد )
تنگی های شریانی در اندام فوقانی ( دست ) و اندام تحتانی ( پا ) که با ضعف عضلانی و خستگی زودرس همراه میگردد
تنگی های شریانی در عروق کلیه که منجر به فشار خون و در نهایت نارسایی کلیه میگردد .

۲- وجود لخته در سیستم وریدی ( سیاهرگ ها )

که مهمترین انها در اندام تحتانی ( پا ها ) رخ داده ، با علایمی نظیر تورم ، درد ، قرمزی و گرمی اندام شروع میگردد و در مراحل حاد ( اولیه ) خطرناک بوده و میتواند منجر به جدا شدن لخته ها ، تشکیل امبولی و حرکت انها به سمت ریه قلب و مغز گردد .
وجود لخته در وریدها با سونوگرافی داپلر رنگی قابل تشخیص است .

تماس باما
آدرس