رادیولوژی

رادیولوژی چیست؟

در رادیولوژی با استفاده از اشعه X تصاویری از بدن تهیه شده و سپس توسط رادیولوژیست تفسیر میگردد. اشعه X تنها در کسری از ثانیه و در مسیری که تکنسین رادیولوژی آنرا تعیین میکند تابانده میشود و مختصر به اطراف نیز پراکنده میشود. در و دیوار اطاق رادیوگرافی از سرب پوشیده شده است. لذا غیر از زمان انجام رادیوگرافی و نیز خارج از اطاق رادیولوژی هیچ گونه اشعه X در محیط رادیولوژی وجود ندارد.
رادیولوژی گلستان با انجام کنترل دوره ای و منظم دستگاه ها و محیط از نظر کیفیت و میزان اشعه، شرایط مناسبی از تصویربرداری و امنیت اشعه برای بیماران و پرسنل خود فراهم نموده است.

روند کار رادیولوژی ساده چگونه است؟

در این روش با استفاده از اشعه x تصویری از بدن گرفته میشود. مهمترین نواحی بدن که به این روش بررسی میگردند عبارتند از قفسه سینه ( ریه ها) و استخوانها ( اعم از جمجمه ، سینوسهای صورت ، استخوان بینی ، ستون فقرات و قسمتهای مختلف دست و پا )
در زمان انجام رادیوگرافی ، حرکت موجب تار شدن تصویر میگردد . لذا بی حرکت نگه داشتن عضو و یا انجام دم عمیق و نگه داشتن نفس برای چند ثانیه (در رادیوگرافی ریه ها و شکم ) ضروری است . اشعه X تنها در کسری از ثانیه و در مسیری که کارشناس رادیولوژی انرا تعیین میکند تابانده میشود و مختصر به اطراف نیز پراکنده میشود . در و دیوار اطاق رادیوگرافی از سرب پوشیده شده است . لذا غیر از زمان انجام رادیوگرافی و نیز خارج از اطاق رادیولوژی هیچ گونه اشعه X در محیط رادیولوژی وجود ندارد .
پس از رادیوگرافی ساده در صورت نیاز روشهای تکمیلی نظیر CT یا MRI اطلاعات دیگری خصوصا از نسوج نرم اطراف استخوانها مانند رباطها (لیگامانها – تاندون ها ) و دیسک بین مهره ای فراهم می اورد . برخی عکسهای ساده مثلا رادیوگرافی شکم ) برای تشخیص سنگ های کلیوی ( و رادیوگرافی ستون فقرات کمری بهتر است با امادگی قبلی انجام شوند تا روده ها از گاز و مدفوع خالی بوده و ارزش تشخیصی تصاویر افزایش خواهد یافت . چنین عکس هایی در مواقع ضروری بدون امادگی نیز انجام میگردتد .
رادیوگرافیهای خود را دور نریزید ! چه بسا سالها بعد ، مقایسه عکس های جدیدی که خواهید گرفت با با عکس های قبلی بسیار کمک کننده و تشخیصی باشد .
در اینده ای نزدیک تصاویر دیجیتال جای عکس های فعلی رادیوگرافی را خواهد گرفت . لیکن در حال حاضر در کشور ما به علت هزینه بسیار بالا هم برای پزشکان و هم برای بیماران این پدیده فراگیر نشده است .
 
radiology
 

مهمترین نواحی بدن که به روش رادیوگرافی بررسی میشوند کدامند؟

  • قفسه سینه (ریه ها)
  • استخوانها (اعم از جمجمه، سینوسهای صورت، استخوان بینی، ستون فقرات و قسمتهای مختلف دست و پا)

آنچه بیمار قبل و در هنگام انجام رادیوگرافی باید انجام دهد، چیست؟

انجام برخی عکسهای ساده مثلا رادیوگرافی شکم (برای تشخیص سنگ های کلیوی) و یا رادیوگرافی ستون فقرات کمری، نیاز به آمادگی قبلی دارند. در این موارد لازم است تا روده ها از گاز و مدفوع خالی بوده و ارزش تشخیصی تصاویر افزایش یابد. چنین عکس هایی در مواقع اضطراری (ضروری) بدون آمادگی نیز انجام میگردند. در زمان انجام رادیوگرافی، حرکت موجب تار شدن تصویر میگردد. لذا بی حرکت نگه داشتن عضو و یا انجام دم عمیق و نگه داشتن نفس برای چند ثانیه (در رادیگرافی ریه ها) ضروری است.

آیا تجربه و دانش پزشک رادیولوژیست بر نتیجه رادیولوژی موثر است؟

مرکز رادیولوژی گلستان با بهره گیری از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات روز دنیا و تکیه بر دانش متخصصین با تجربه و پرسنل کار آزموده همواره در جهت حفظ کیفیت خدمات و تمایز خود نسبت به دیگر همکاران کوشیده است . این مرکز با توجه به رده بندی KLAS دارای جدیدترین تجهیزات تصویر برداری پزشکی میباشد.

نکته مهم:

لازم به ذکر است که تشخیص و درمان بیماری در علم پزشکی، یک مجموعه است که با علائم بیمار آغاز گردیده و با معاینات پزشک ادامه می یابد و با روشهای پاراکلینیک مانند سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و MRI تکمیل میگردد. هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی برای تشخیص نهایی کافی نمیباشد. تفسیر رادیوگرافی در کنار علایم بالینی و معاینات بیمار ارزشمند است . از رادیوگرافی خود به تنهایی انتظار تشخیص نهایی را نداشته باشید .
رادیولوژی گلستان با انجام کنترل دوره ای و منظم دستگاه ها و محیط از نظر کیفیت و میزان اشعه ، شرایطی مناسب از تصویربرداری و امنیت اشعه برای بیماران و پرسنل خود فراهم نموده است .
1- رادیوگرافیهای خود را دور نریزید! چه بسا سالها بعد، مقایسه عکس های جدیدی که خواهید گرفت با عکس های قبلی بسیار کمک کننده و تشخیصی باشد.
2- تشخیص و درمان بیماری در علم پزشکی، یک مجموعه است که با علائم بیمار آغاز گردیده و با معاینات پزشک ادامه می یابد و با روشهای پاراکلینیک مانند سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و MRI تکمیل میگردد. هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی برای تشخیص نهایی کافی نمیباشد.
3- تفسیر رادیوگرافی در کنار علایم بالینی و معاینات بیمار ارزشمند است. از رادیوگرافی خود به تنهایی انتظار تشخیص نهایی را نداشته باشید.
4- پس از رادیوگرافی ساده در صورت نیاز روشهای تکمیلی نظیر سی تی اسکن یا MRI توسط پزشک معالج تجویز خواهد شد که اطلاعات دیگری خصوصا از نسوج نرم اطراف استخوانها مانند رباطها (لیگامان ها – تاندون ها ) و دیسک بین مهره ای فراهم می آورد.
تفسیر رادیوگرافی در کنار علایم بالینی و معاینات بیمار ارزشمند است . از رادیوگرافی خود، به تنهایی انتظار تشخیص نهایی را نداشته باشید.رادیولوژی گلستان با انجام کنترل دوره ای و منظم دستگاه ها و محیط از نظر کیفیت و میزان اشعه ، شرایطی مناسب از تصویربرداری و امنیت اشعه برای بیماران و پرسنل خود فراهم نموده است

شما میتوانید سوالات خود را با پزشکان ما درمیان بگذارید

تماس باما
آدرس