رادیولوژی اختصاصی (عکس رنگی)

راديولوژی اختصاصی (عکس رنگی) چيست؟

این روش در محاوره به عکس رنگی شناخته میشود و در آن قسمتهایی از بدن که در عکس ساده دیده نمیشوند توسط مواد خاصی قابل رویت و بررسی میگردند. در این روش نیز از اشعه X استفاده میشود و مراحل انجام آن طولانی تر از عکس ساده است و نیاز به آمادگی وجود دارد. اشعه X تنها در کسری از ثانیه و در مسیری که تکنسین رادیولوژی آنرا تعیین میکند تابانده میشود و مختصر به اطراف نیز پراکنده میشود. در و دیوار اطاق رادیوگرافی از سرب پوشیده شده است، لذا غیر از زمان انجام رادیوگرافی و نیز خارج از اطاق رادیولوژی هیچ گونه اشعه X در محیط رادیولوژی وجود ندارد . رادیولوژی گلستان با انجام کنترل دوره ای و منظم دستگاه ها و محیط از نظر کیفیت و میزان اشعه، شرایط مناسبی از تصویربرداری و امنیت اشعه برای بیماران و پرسنل خود فراهم نموده است.
 
 

مهمترین نواحی بدن که به روش عکس رنگی بررسی میشوند کدامند؟

برای دیدن قسمتهایی از دستگاه گوارش نظیر مری، معده، اثنی عشر و روده کوجک پودر باریم را در آب حل نموده و در حین عکس برداری از راه خوراکی مصرف مینمایند و ضایعاتی نظیر زخم، تنگی، انسداد یا تومور و ... را تشخیص می دهند. برای بررسی روده بزرگ همین ماده را از طریق مقعد به صورت تنقیه وارد نموده و از قسمتهای مختلف روده بزرگ عکس برداری مینمایند. برای دیدن ترشح کلیه ها و مسیر حالب ( لوله بین کلیه و مثانه ) مواد خاصی را از طریق ورید تزریق مینمایند و این مواد پس از ترشح از کلیه در داخل کلیه ها، حالبها و مثانه تجمع پیدا کرده و با عکس برداری از آنها میتوان به برخی از اشکالات سیستم ادراری مانند ترشح و کارکرد کلیه ها ، تنگی های مسیر حالب و ... پی برد. برای تشخیص قطعی برگشت ادرار از مثانه به حالب ویا کلیه این مواد را از طریق سوند وارد مثانه نموده و عکس برداری انجام میدهند و در صورت برگشت این مواد از داخل مثانه به حالب یا کلیه آنرا تشخیص میدهند.

آنچه بیمار قبل و در هنگام انجام عکس رنگی باید انجام دهد، چیست؟

در زمان انجام رادیوگرافی اختصاصی (عکس رنگی)، حرکت موجب تار شدن تصویر میگردد، لذا بی حرکت نگه داشتن عضو و یا نگه داشتن نفس برای چند ثانیه ضروری است.
 
 
نکات مهم
1- رادیوگرافیهای خود را دور نریزید! چه بسا سالها بعد، مقایسه عکس های جدیدی که خواهید گرفت با عکس های قبلی بسیار کمک کننده و تشخیصی باشد.
2- تشخیص و درمان بیماری در علم پزشکی، یک مجموعه است که با علائم بیمار آغاز گردیده و با معاینات پزشک ادامه می یابد و با روشهای پاراکلینیک مانند سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و MRI تکمیل میگردد. هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی برای تشخیص نهایی کافی نمیباشد.
3- تفسیر رادیوگرافی در کنار علایم بالینی و معاینات بیمار ارزشمند است. از رادیوگرافی خود به تنهایی انتظار تشخیص نهایی را نداشته باشید.

شما میتوانید سوالات خود را با پزشکان ما درمیان بگذارید

تماس باما
آدرس