راديولوژي ساده

معمول ترين نواحی بدن که با راديولوژي ساده بررسی میگردند عبارتند از :
+  قفسه سینه ( عکس ساده ریه )
+  استخوانهای بدن شامل
جمجمه، استخوانها و سینوسهای صورت، استخوان بینی،
 استخوان هاي شرکت کننده در مفاصل شانه و لگن،
 ستون فقرات ( فقرات گردني – پشتي – کمري و خاجي )
قسمتهای مختلف اندام هاي فوقاني ( بازو – ساعد  و استخوانهاي مچ و کف دست و نيز انگشتان  )
قسمتهای مختلف اندام هاي تحتاني ( ران – ساق و استخوانهاي مچ و کف پا و نيز انگشتان )
+  راديوگرافي ساده شکم براي بررسي سنگهاي ادراري و وضعيت گاز روده ها از نظر احتمال انسداد يا عوارض مشکلات روده اي که ممکن است به عنوان قدم اوليه مورد استفاده قرار ميگيرد.
 
در زمان انجام رادیوگرافی، حرکت موجب تار شدن تصویر میگردد. لذا بی حرکت نگه داشتن عضو و یا انجام دم عمیق و نگه داشتن نفس برای چند ثانیه (در رادیوگرافی ریه ها و شکم ) ضروری است .

پس از رادیوگرافی ساده در صورت نیاز روشهای تکمیلی نظیر راديوگرافي اختصاصي يا رنگي ، CT یا MRI  و غيره اطلاعات دیگری مربوط به نسوج نرم  اطراف استخوانها مانند رباطها (لیگامانها – تاندون ها )، دیسک های بین مهره ای و اثرات انها بر ريشه اعصاب و نيز احشا قفسه سينه و شکم و لگن فراهم می اورد.
 
برخی عکسهای ساده مثلا رادیوگرافی شکم برای تشخیص سنگ های کلیوی و رادیوگرافی ستون فقرات کمری بهتر است با آمادگی قبلی انجام شوند تا روده ها از گاز و مدفوع خالی بوده و ارزش تشخیصی تصاویر افزایش يابد . چنین عکس هایی در مواقع ضروری بدون آمادگی نیز انجام می گردند.

آخرين عکسها و فايلهای رادیوگرافی ها و ريپورت ها را دور نریزید يا ديليت نکنيد. چه بسا سالها بعد، مقایسه عکس های جدیدی که خواهید گرفت با با عکس های قبلی بسیار کمک کننده و تشخیصی باشد.
مرکز رادیولوژی گلستان با بهره گیری از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات روز دنیا و تکیه بر دانش متخصصین با تجربه و پرسنل کار آزموده همواره در جهت همگام بودن با تکنولوژي هاي جديد و تمایز خود در دقت و کيفيت خدمات کوشیده است.
لازم به ذکر است که تشخیص و درمان بیماری در علم پزشکی، یک مجموعه است که با علائم بیمار آغاز گردیده و با معاینات پزشک ادامه می یابد و با روشهای پاراکلینیک مانند سونوگرافی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و MRI تکمیل میگردد. هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی برای تشخیص نهایی کافی نمیباشد. تفسیر رادیوگرافی در کنار علایم بالینی و معاینات بیمار ارزشمند است .
تماس باما
آدرس