تکنیک هایی که در رادیولوژی تشخیصی استفاده می شود!

دستگاه پانورکس
تکنولوژیست رادیولوژی در مقایسه با سونوگرافر
آذر ۱۸, ۱۳۹۵
چطور یک تکنسین X-Ray شوید؟
چطور یک تکنسین X-Ray شوید؟
آذر ۲۱, ۱۳۹۵

تکنیک هایی که در رادیولوژی تشخیصی استفاده می شود!

رادیولوژی تشخیصی چیست

رادیولوژی تشخیصی چیست

به دنبال درک مفاهیم سونوگرافی و رادیولوژی به سراغ تکنیک های ویژه رادیولوژی می رویم. از جمله ماموگرافی، توموگرافی، و غیره که هر کدام به صورت جداگانه شرح داده شده اند.

سریوگرافی و سینماتورگافی به چه صورت است؟

در واقع برای تولید عکس های ردیفی با نصب دوربین های سینمایی روی دستگاه های فلوئوروسکوپی و رادیوگرافی این کار را انجام دهید. چنین تکنیکی بیشتر در بررسی اعضا متحرک مانند ضربان قلب، کار معده و غیره استفاده می شود.

ماموگرافی

این دستگاه ها را هم به طوری ساختند که نوع مخصوصی از فیلم رادیولوژی در آن ها به کار می رود و لامپ مولد اشعه ایکس که در آن کار گذاشته اند، در واقع تصویری رادیوگرافی از بافت نرم سینه گرفته شده تا دقیق تر بتوان جزییات را تشخیص داد.

زیرو رادیوگرافی

در این روش برای به کار گیری زیراکس در رادیوگرافی استفاده می شود. به جای اینکه از فیلم رادیولوژی استفاده شود از صفحات سلنیومی زیراکس استفاده می گردد. تفاوت این روش با رادیوگرافی معمولی به خاطر انرژی پرتوهای خروجی اشعه ایکس می باشد، که برای تغییرات بار الکتریکی سلنیومی استفاده می شود.

رادیولوژی تشخیصی به چه صورت انجام می شود

توموگرافی

در دستگاه های توموگرافی، در موقع رادیوگرافی لامپ اشعه ایکس و فیلم در جهت های مختلف حرکت می کند و تصویری که در رادیوگرافی های به دست آمده می بینید، تصویر مسطحی است که با محور چرخش لامپ و فیلم می باشد.

توموگرافی کامپیوتری

به اینصورت که اساس آن بر اندازه گیری مستقیم بقایای انرژی یک رشته پرتو رنتگن است، که عبور از قسمتی از بدن دارد. با یک اندازه گیری حساس میزان باقی مانده از انرژی را محاسبه کرده  و به کامپیوتر می دهد. کامپیوتر هم برای تمامی نقاط بدن در مسیر پرتو ایکس قرار می گیرد و عدد جذبی را حساب می کند. عکسی که مشاهده می کنید، مثل تشریح عرضی از بدن است که تمام قسمت های آن را می توان به خوبی بررسی کرد.

تماس باما
آدرس